Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E
11 lipca 2022
Operator Pił mechanicznych – Pilarz
7 września 2022

Bezpłatne szkolenia okresowe BHP

Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku zaprasza na bezpłatne szkolenia  okresowe bhp dla osób z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach prewencji wypadkowej  na temat:

zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i chorób zawodowych oraz sposobach zapobiegania tym zjawiskom w wymiarze 16 godzin, obejmujących m.in.:

tematykę podniesienia poziomu wiedzy i świadomości związanych z problemami mięśniowo szkieletowymi związanymi z pracą, tj. wpływu pracy przy komputerze, pracy siedzącej i pracy fizycznej na występowanie schorzeń mięśniowo-szkieletowych, ergonomii stanowisk pracy, profilaktyki schorzeń układu ruchu oraz rehabilitacji i powrotu do pracy po przebytych schorzeniach.

Partnerem kampanii informacyjnej „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”, której celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat problemów mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenia przeznaczone są dla:

  • pracodawców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich pracowników,
  • przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność po raz pierwszy,
  • osób wchodzących na rynek pracy, podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy,
  • osób odbywających praktyki i staże zawodowe,
  • uczestników kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w/w szkoleniach

 Zapisy na stronie WWW.ckzszczecinek.pl zakładka kontakt e-mail ckzszczecinek@op.pl  telefonicznie 94-37-210-10 lub osobiście w siedzibie firmy CKZ ul. Szkolna 2/2u w Szczecinku.