Kurs Pedagogiczny
13 grudnia 2017

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Dnia 1. lutego na godzinę 10-tą 

Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10