1 i 2 .grudnia 2022r.Bezpłatne szkolenie okresowe BHP
11 listopada 2022
Kierowca wózków jezdniowych z Egzaminem UDT
18 listopada 2022

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na  egzaminy na  uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Planowany Termin  egzaminu 30 listopad  2022r. godzina 9-ta

 Zapraszamy