Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
27 stycznia 2021

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na szkolenie i egzamin na  uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Planowany Termin szkolenia i  egzaminu 26 marzec- piątek 2021 Rok godz. 9,30

 Zapraszamy