Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z gazem
28 września 2018

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10

Termin szkolenia i egzaminu URE styczeń 2019

Zapraszamy