Szkolenie BHP
16 stycznia 2020

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Odwołany Planowany Termin szkolenia i egzaminu  26 marzec 2020 Rok godz. 10-ta