Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
7 lutego 2019

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

25-go Lutego poniedziałek  2019roku na godz. 10tą

Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Termin szkolenia i egzaminu URE 25 luty 2019 godz. 10-ta rozpoczęcie seminarium

Zapraszamy