Szkolenie BHP
5 września 2019
Język migowy
14 października 2019

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Planowany Termin szkolenia i egzaminu  24 październik 2019 godz. 11-sta

Zapraszamy