Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
1 kwietnia 2022
Bezpłatne szkolenia okresowe BHP
11 maja 2022

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na  egzaminy na  uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Planowany Termin  egzaminu 2  czerwiec 2022 godzina 9-ta

 Zapraszamy