Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
9 grudnia 2019

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Planowany Termin szkolenia i egzaminu  styczeń 2020rok

Zapraszamy