Kierowca wózków jezdniowych z Egzaminem UDT
2 września 2020
Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
30 września 2020

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na zdobycie i odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Planowany Termin szkolenia i egzaminu 15 październik 2020 Rok godz. 10-ta

 Zapraszamy