Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
26 lipca 2021
Szkolenie BHP
8 września 2021

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na szkolenie i egzamin na  uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl

Planowany Termin szkolenia i  egzaminu 22. wrzesień 2021 godzina 10-ta

 Zapraszamy