Operator Pił mechanicznych – Pilarz
11 października 2019
Kurs Pedagogiczny
3 stycznia 2020

Język migowy

Zapraszamy osoby mające kontakt z osobami niesłyszącymi na kurs języka migowego.

Kurs dofinansowany w 90% przez PFRON

Osoby chętne zapraszamy na zapisy osobiście, tel lub e-mail

Serdecznie zapraszamy

tel. 94-37-210-10; ckzszczecinek@op.pl