Kursy i staże zawodowe
15 grudnia 2018

Język migowy

Zapraszamy osoby mające kontakt z osobami niesłyszącymi na kurs języka migowego.

Kurs dofinansowany w 90% przez PFRON

Osoby chętne zapraszamy na zapisy osobiście, tel lub e-mail

Serdecznie zapraszamy

tel. 94-37-210-10