Język migowy
14 października 2019
Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
9 stycznia 2020

Kurs Pedagogiczny

16.09.2019r. na godz. 15-stą Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapisy tel 94-37-210-10, e-mail ckzszczecinek@op.pl lub osobiście