Język migowy
14 października 2019
Szkolenie BHP
5 grudnia 2019

Kurs Pedagogiczny

16.09.2019r. na godz. 15-stą Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapisy tel 94-37-210-10, e-mail ckzszczecinek@op.pl lub osobiście