Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z gazem
10 maja 2019
Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
22 maja 2019

Kurs Pedagogiczny

16.09.2019r. na godz. 15-stą Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapisy tel 94-37-210-10, e-mail ckzszczecinek@op.pl lub osobiście