Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z gazem
10 maja 2019
Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
22 maja 2019

Kurs Pedagogiczny

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapisy tel94-37-210-10, e-mail ckzszczecinek@op.pl lub osobiście