Język migowy
4 grudnia 2018
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z gazem
10 maja 2019

Kursy i staże zawodowe

Centrum Kariery Zawodowej zaprasza osoby od 18 do 65  roku życia na kursy i 3 miesięczne staże zawodowe. oferujemy różne kierunki
Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście ul. Szkolna 2/2u w Szczecinku e-mail ckzszczecinek@op.pl lub tel. 94-37-210-10