Oferujemy:

 

 • SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE

Zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, oraz pozyskanie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych jest najskuteczniejszą drogą od osiągniecia sukcesu zawodowego! Szkolenia i kursy zawodowe mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, niezbędnych do wykonywania pracy w danym zawodzie. Dużą popularnością cieszą się kursy na operatora wózków jezdniowych, budowlane, z zakresu księgowości, bukieciarstwa oraz kosmetyczne, pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.

W OFERCIE  prezentujemy nasze szkolenia. Wykorzystując nasze doświadczenie i potencjał jesteśmy w stanie zrealizować niemal każde szkolenie dostosowując program, kadrę i metodykę do Państwa potrzeb i zakładanych celów.

 

 • SZKOLENIA BHP

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu pracy, każdy zatrudniający  ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia w dziedzinie BHP.

W myśl wyżej wymienionej ustawy, aby spełnić wymagania przepisów i przekazać pracownikom niezbędną wiedzę oraz zapewnić bezpieczeństwo jego pracy  – przeprowadź:

 • Szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe BHP dla każdego nowo zatrudnionego pracownika, także dla praktykanta, stażysty, ucznia w pierwszym dniu jego pracy.
 • Szkolenia okresowe:
 • Dla osób zatrudnionych na stanowisku robotniczym, nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj nie rzadziej niż co 3 lata
 • Dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno –biurowych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat
 • Dla osób kierujących pracownikami – kierownicy działów, brygadziści, majstrzy, nie później niż 6 miesięcy od objęcia stanowiska, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat,
 • Dla pracodawców – w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia swojego pierwszego pracownika, kolejne szkolenia odbywaj co 5 lat.

 

 • EGZAMINY NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE –ważne 5 lat od daty zdania egzaminu.

Grupa I -dozór i eksploatacja – Urządzenia elektryczne

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.
 • Urządzenia elektrotermiczne.
 • Urządzenia do elektrolizy.
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
 • Elektryczna sieć trakcyjna.
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres obowiązków: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowy

Grupa II -dozór i eksploatacja – Urządzenia cieplne i energetyczne

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW.
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 • Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9.

Zakres obowiązków: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowy

 

Grupa III -dozór i eksploatacja – Urządzenia gazowe

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe  tłocznie gazu).
 • Urządzenia i instalacje o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 • Urządzenia i instalacje o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 • Przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
 • Turbiny gazowe.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres obowiązków: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowy

 

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 Oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kursów zawodowych jaki i dalszej ścieżki edukacji.

Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy.”

 

 • WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

Oferujemy dwie sale szkoleniowe, mieszczące każda po około 15 osób.

Nasze sale szkoleniowe mieszczą się w samym centrum miasta, na parterze.  Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone  w sprzęt multimedialny, oraz Internet bezprzewodowy.

Oferujemy również catering -Serwis kawowy i catering podstawowy lub rozbudowany  w różnych konfiguracjach cenowych.