30 czerwca 2018

od Lipca zmiana godzin pracy

od 2.lipca do 31. sierpnia CKZ czynne od 8 do 15-stej Zapraszamy
22 czerwca 2018

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 Termin szkolenia i egzaminu URE  20.wrzesień 2018r. godz. 10-ta Zapraszamy
18 czerwca 2018

Język migowy

Zapraszamy osoby mające kontakt z osobami niesłyszącymi na kurs języka migowego. Kurs dofinansowany w 90% przez PFRON Osoby chętne zapraszamy na zapisy osobiście, tel lub e-mail […]
18 maja 2018

Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapraszamy na kursy: wychowawców wypoczynku warunki przyjęcia na kurs  18 lat i średnie wykształcenie Kierownik wypoczynku warunek przyjęcia na kurs 3 letni staż dydaktyczny z dziećmi […]
14 maja 2018

Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z gazem

  Zapraszamy  na kurs Kierowca wózków jezdniowych z wymiana butli z gazem i tłumaczeniem na język angielski  zapisy: tel 94-37-210-10 lub osobiście w siedzibie firmy ul. […]
30 kwietnia 2018

Kurs Pedagogiczny

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Zapisy tel94-37-210-10, e-mail ckzszczecinek@op.pl lub osobiście Planowany termin 14 maj 2018
15 grudnia 2017

Kursy i staże zawodowe

Centrum Kariery Zawodowej zaprasza osoby od 18 do 65  roku życia na kursy i 3 miesięczne staże zawodowe. oferujemy różne kierunki Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście ul. […]