15 grudnia 2017

Kurs dla wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapraszamy osoby z minimum średnim wykształceniem na kursy: dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży kurs trwa 36 godzin dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży czas trwania […]
15 grudnia 2017

Kursy i staże zawodowe

Centrum Kariery Zawodowej zaprasza osoby od 18 do 65  roku życia na kursy i 3 miesięczne staże zawodowe. oferujemy różne kierunki Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście ul. […]
15 grudnia 2017

Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z gazem

Zapraszamy  na kurs Kierowca wózków jezdniowych z wymiana butli z gazem i tłumaczeniem na język angielski  zapisy: tel 94-37-210-10 lub osobiście w siedzibie firmy ul. Szkolna […]
13 grudnia 2017

Kurs Pedagogiczny

Zapraszamy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
15 stycznia 2017

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Dnia 1. lutego na godzinę 10-tą  Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10