7 grudnia 2018

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

Zapraszamy na odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 Termin szkolenia i egzaminu URE styczeń 2019 Zapraszamy
28 września 2018

Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z gazem

  Zapraszamy  na kurs Kierowca wózków jezdniowych z wymiana butli z gazem i tłumaczeniem na język angielski oraz Egzaminem UDT Rozpoczęcie 04.10.2018r na godzinę 10-tą zapisy: […]
4 września 2018

Język migowy

Zapraszamy osoby mające kontakt z osobami niesłyszącymi na kurs języka migowego. Kurs dofinansowany w 90% przez PFRON Osoby chętne zapraszamy na zapisy osobiście, tel lub e-mail […]
3 września 2018

Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapraszamy na kursy: wychowawców wypoczynku warunki przyjęcia na kurs  18 lat i średnie wykształcenie Kierownik wypoczynku warunek przyjęcia na kurs 3 letni staż dydaktyczny z dziećmi […]
30 kwietnia 2018

Kurs Pedagogiczny

Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Zapisy tel94-37-210-10, e-mail ckzszczecinek@op.pl lub osobiście
15 grudnia 2017

Kursy i staże zawodowe

Centrum Kariery Zawodowej zaprasza osoby od 18 do 65  roku życia na kursy i 3 miesięczne staże zawodowe. oferujemy różne kierunki Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście ul. […]