30 września 2020

Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapraszamy na kursy: Wychowawca wypoczynku warunki przyjęcia na kurs:  18 lat i średnie wykształcenie Kierownik wypoczynku warunek przyjęcia na kurs 3 letni staż dydaktyczny z dziećmi […]
30 września 2020

Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E

 Zapraszamy na zdobycie i odnowienie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie Dozoru i Eksploatacji Gr, 1,2,3.    tel. 94-37-210-10 e-mail ckzszczecinek@op.pl Planowany Termin szkolenia i egzaminu 15 […]
2 września 2020

Kierowca wózków jezdniowych z Egzaminem UDT

Zapraszamy osoby które posiadają uprawnienia na wózki i chcą przystąpić do egzaminu UDT jak i te, które jeszcze nie maja kursu. Rozpoczynamy 10.09.2020r. (Czwartek) na godzinę […]
1 września 2020

Szkolenie BHP

21.09.2020r. na godz. 9-tą Zapraszamy na szkolenie BHP Dla: Pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracji, robotników
14 października 2019

Język migowy

Zapraszamy osoby mające kontakt z osobami niesłyszącymi na kurs języka migowego. Kurs dofinansowany w 90% przez PFRON Osoby chętne zapraszamy na zapisy osobiście, tel lub e-mail […]
11 października 2019

Operator Pił mechanicznych – Pilarz

Zapraszamy na kurs dla operatorów PIŁ mechanicznych i kos spalinowych. Zapisy Tel 94-37-210-10 lub osobiście w CKZ