Kierowca wózków jezdniowych z Egzaminem UDT
2 stycznia 2023
Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
30 maja 2023

Operator Pił mechanicznych – Pilarz

Dnia 5 stycznia 2023r. na godzinę 9- tą. Zapraszamy na kurs dla operatorów PIŁ mechanicznych i kos spalinowych. Zapisy Tel 94-37-210-10 lub osobiście w CKZ ul. Szkolna 2/2u