Kierowca wózków jezdniowych z Egzaminem UDT
18 lutego 2022
Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E
11 maja 2022

Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapraszamy na kursy:

Wychowawca wypoczynku warunki przyjęcia na kurs:  18 lat i średnie wykształcenie

Kierownik wypoczynku warunek przyjęcia na kurs 3 letni staż dydaktyczny z dziećmi lub młodzieżą  + kurs wychowawcy wypoczynku

Zapisy osobiście w siedzibie lub tel 94-37-210-10; ckzszczecinek@op.pl

Planowany termin 17-sty  maj 2022r.

e-mail ckzszczecinek@op.pl