Kurs Pedagogiczny
3 stycznia 2020
Szkolenie BHP
16 stycznia 2020

Wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapraszamy na kursy: termin  4  luty  2020

Wychowawca wypoczynku warunki przyjęcia na kurs:  18 lat i średnie wykształcenie

Kierownik wypoczynku warunek przyjęcia na kurs 3 letni staż dydaktyczny z dziećmi lub młodzieżą  + kurs wychowawcy wypoczynku

Zapisy osobiście w siedzibie lub tel 94-37-210-10;

e-mail ckzszczecinek@op.pl