Szkolenie BHP
1 września 2020
Egzaminy na uprawnienia energetyczne Gr. 1,2,3. D i E
30 września 2020

Kierowca wózków jezdniowych z Egzaminem UDT

Zapraszamy osoby które posiadają uprawnienia na wózki i chcą przystąpić do egzaminu UDT jak i te, które jeszcze nie maja kursu.

Rozpoczynamy 10.09.2020r. (Czwartek) na godzinę 15-stą szkolenie na wózki jezdniowe z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie i egzamin w Szczecinku

Serdecznie zapraszamy do kontaktu tel. 94-37-210-10 lub osobiście w siedzibie CKZ ul. Szkolna 2/2u w Szczecinku