EGZAMINY NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

 

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE –ważne 5 lat od daty zdania egzaminu.

Grupa I -dozór i eksploatacja – Urządzenia elektryczne

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

• Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.

• Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

• Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

• Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

• Urządzenia elektrotermiczne.

• Urządzenia do elektrolizy.

• Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

• Elektryczna sieć trakcyjna.

• Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

• Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres obowiązków: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowy

Grupa II -dozór i eksploatacja – Urządzenia cieplne i energetyczne

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

• Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

• Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW.

• Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi.

• Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.

• Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.

• Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.

• Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.

• Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.

• Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW.

•Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9.

Zakres obowiązków: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowy

Grupa III -dozór i eksploatacja – Urządzenia gazowe

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

• Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.

• Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.

• Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.

• Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).

• Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe  tłocznie gazu).

• Urządzenia i instalacje o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

• Urządzenia i instalacje o ciśnieniu powyżej 5 kPa.

• Przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.

• Turbiny gazowe.

• Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres obowiązków: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowy