SZKOLENIA BHP

 

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu pracy, każdy zatrudniający  ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia w dziedzinie BHP.

W myśl wyżej wymienionej ustawy, aby spełnić wymagania przepisów i przekazać pracownikom niezbędną wiedzę oraz zapewnić bezpieczeństwo jego pracy  – przeprowadź:

• Szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe BHP dla każdego nowo zatrudnionego pracownika, także dla praktykanta, stażysty, ucznia w pierwszym dniu jego pracy.

• Szkolenia okresowe:

· Dla osób zatrudnionych na stanowisku robotniczym, nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj nie rzadziej niż co 3 lata

· Dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno –biurowych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat

· Dla osób kierujących pracownikami – kierownicy działów, brygadziści, majstrzy, nie później niż 6 miesięcy od objęcia stanowiska, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat,

· Dla pracodawców – w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia swojego pierwszego pracownika, kolejne szkolenia odbywaj co 5 lat.