SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE

 

Zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, oraz pozyskanie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych jest najskuteczniejszą drogą od osiągniecia sukcesu zawodowego! Szkolenia i kursy zawodowe mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, niezbędnych do wykonywania pracy w danym zawodzie. Dużą popularnością cieszą się kursy na operatora wózków jezdniowych, budowlane, z zakresu księgowości, bukieciarstwa oraz kosmetyczne, pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.

W OFERCIE  prezentujemy nasze szkolenia. Wykorzystując nasze doświadczenie i potencjał jesteśmy w stanie zrealizować niemal każde szkolenie dostosowując program, kadrę i metodykę do Państwa potrzeb i zakładanych celów.